Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-1995 ] ΠΟΛ.1283/7.11.1995 Αποδοχή της υπ αριθμ. 531/1995 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους .(Με τη γνωμοδότηση αυτή, γίνεται δεκτό ότι η χορηγία που γίνεται για ορισμένο έργο θεωρείται δωρεά – οικονομική παροχή χωρίς αντάλλαγμα – εφόσον μεταξύ του παρέχοντος τη χορηγία και εκείνου προς τονRead More →