Το πρόγραμμα της ΟΠΑΠ προσφέρει στους συμμετέχοντες συνεχή υποστήριξη, με στόχο να διασφαλίσει ότι το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού στηρίζεται σε γερές βάσεις. Τα οφέλη είναι τα παρακάτω: Επιστημονική Υποστήριξη Προπονητική Υποστήριξη Ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη Επικοινωνία/ Υποστήριξη Ποδοσφαιρικά Φεστιβάλ Αθλητικός Εξοπλισμός Παρακαλούμε επισκεφτείτε τον σύνδεσμο ΟΠΑΠRead More →

  Στις 20 Ιουνίου 2017 στις Βρυξέλλες, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της χρηματοδότησης πλήθους θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην κοινότητα Crowdfunding4Culture και να μάθουν πως η χρηματοδότηση πλήθους μπορεί να στηρίξει τις δημιουργικές και επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ευρώπη. Για περισσότερα επισκεφτείτε το σύνδεσμο του Crowdfunding4CultureRead More →

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-1995 ] ΠΟΛ.1283/7.11.1995 Αποδοχή της υπ αριθμ. 531/1995 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους .(Με τη γνωμοδότηση αυτή, γίνεται δεκτό ότι η χορηγία που γίνεται για ορισμένο έργο θεωρείται δωρεά – οικονομική παροχή χωρίς αντάλλαγμα – εφόσον μεταξύ του παρέχοντος τη χορηγία και εκείνου προς τονRead More →