Ημέρα: 21 Οκτωβρίου 2017

8th INTERNATIONAL CULTURAL AND CREATIVE ECONOMY AND DEVELOPMENT, ATHENS 9-11 NOVEMBER 20178th INTERNATIONAL CULTURAL AND CREATIVE ECONOMY AND DEVELOPMENT, ATHENS 9-11 NOVEMBER 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΘΗΝΑ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017   Το Συμβούλιο Τεχνών της Ελλάδας – ΣΤΕ σε συνεργασία με το Διεθνές